Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Дијагностика

Ортопед, Шеф на оддел

Работно искуство   1984 – 2005 – Клиника за ортопедски болести, Клинички центар, Скопје 2005 – сега – Прва приватна општа болница Ре-Медика, Скопје Работно место во Ре-Медика Ортопед, раководител на оддел Дијагностика Образование Факултет – Медицински факултет, Скопје, 1983 […]

Интернист-гастроентерохепатолог

Работно искуство   20 годишно искуство како лекар, 14 години специјалист Стручни вештини Гастроскопија, колоноскопија, ендоскопски полипектомии, ултразвулни прегледи на абдомен Специјалност Специјалист по интерна медицина, супспецијалист по гастроентерохепатологија Членство Член на Европското здружение на гастроентролози ендоскописти, Член на македонското […]

Интернист-ендокринолог

Работно искуство   МБАЛ “Света Петка”- Интерно одделение- Нова Загора (Бугарија) – Доктор на медицина – општа пракса (2003 – 2014) УМБАЛ “Стојан Киркович”- Клиника за ендокринологија- Стара Загора Загора (Бугарија) – Доктор на медицина, специјализант ( 2009 – 2014 […]

Општа медицина, дебелина, диететика и диетотерапија

Стручни вештини ESWТ Терапија Дополнителна едукација ESWТ Терапија Сертификати ESWТ Терапија Ултразвук на рамо Членство Здружение на физијатри Здружение на Европско здружение на физијатри Странски јазици Англиски

Невропсихијатар

Работно искуство   ЈЗО Здравствена станица Железара, Скопје Прва приватна општа болница Ре-Медика, Скопје Стручни вештини Електроенцефалографија (ЕЕГ) Електромиелографија (ЕМГ) Сертификати Едукација за Електроенцефалографија Едукација за Електромиелографија Дополнителна едукација Специјализација по невропсихијатрија –Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје Публикации Повеќе објавени […]

Невропсихијатар

Образование   Доктор по Медицина – 1998 Специјалист по неврологија – 2005 Магистер на медицински науки – 2009 Работно искуство Универзитетска клиника за неврологија, Клинички центар – Скопје (Оддел за Ургентна неврологија / Цереброваскуларни болести) ( 2001 – 2018 ) […]

Микробиолог, Раководител на микробиолошка и молекуларна лабораторија

Работно искуство   Лекар во Диспанзер за деца и млади во Крушевац, Србија ( 2000 – 2002 ) Републички Завод за Здравствена Заштита (сегашен Институт за Јавно Здравје) на Република Македонија (2002 – 2015) ПЗУ Ре-Медика во Скопје како специјалиста […]

Специјалист по медицинска биохемија, Раководител на Биохемиска лабораторија

Работно искуство ПЗУ Д-р Лазо Киров – матичен лекар (2007-2008) ЈЗУ Здравствен дом – Штип – општ доктор во ИМП (2008 – 2014) ЈЗУ Здравствен дом – Штип – специјализант по медицинска биохемија ( 2014 – 2018 ) ЈЗУ Здравствен […]

Дерматовенеролог

Гинекологија, акушерство и асистирана репродукција

Гинеколог-акушер, Шеф на оддел

Работно искуство Медицински центар, Гинеколошко акушерско одделение, Охрид, Македонија, ( 1998 – 2011 ) Ре-Медика, општа болница, Скопје, Македонија, април 2011 до сега Шеф на оддел за гинекологија и акушерство ( 2022 – денес ) Образование Доктор по медицина – […]

Сениор ембриолог, Раководител на ИВФ лабораторија

Работно искуство   Институт за молекуларна биологија , Бугарска Академија на науки и уметности (БАН), Софија, Р.Бугарија (2013) Истражувачки центар за Генетско инженерство и Биотехнологија “ Георги Д. Ефремов”, Македонска Академија на науки и уметности (МАНУ), Скопје (2014) Инвитро-лабораторија, ПЗУ […]

Работно искуство Универзитетска специјализирана болница по акушерство и гинекологија „Мајчин дом” – Софија, Р. Бугарија 2004-2009 г. Токуда болница (сега член на Acibadem Hospital Group) Софија, Р. Бугарија -2009-2012 г. Медицински центар „Св.Пантелејмон”- Софија, Р. Бугарија -2009-2012 г. Ре-Медика – […]

Гинеколог-акушер

Работно искуство Здравствен дом Кратово, (1984 – 1988 ) Спацијална болница по гинекологија и акушерство, Чаир, Скопје – лекар по општа пракса ( 1988 – 2005 ) ПЗУ РеМедика, Скопје (2005 – денес ) Квалификации Доктор по медицина Специјализација – […]

Гинеколог-акушер

Образование Високо, специјалист по гинекологија и акушерство – примариус Членство СКМ, МЛД Стручни вештини Перинатологија Цервикална патологија Колпоскопија Биопсија Оперативни процедури на матка Лапароскопски и хистероскопски операции и интервенции Вагинална рејувенација Дополнителна едукација Ендоскопија во гинекологоја LPSC HSC Оперативни процедури […]

Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер, ИВФ-оддел
Гинеколог-акушер, ИВФ-оддел
Гинеколог-акушер, Шеф на ИВФ-одделот

Анестезија и интензивно лекување

Хирургија

Абдоминален хирург, Шеф на оддел, Медицински директор

Работно искуство Клиничка болница Штип, АРМ Дигестивна хирургија Скопје Стручни вештини Лапароскопија / минимално инвазија хирургија Сертификати Лапароскопија во итни состојби, ATLS (Advanced trauma life support) Лапароскопска колоректаална хирургија Минимално инвазивен третман на хемороидална болест THD Баријатриски процедури Дополнителна едукација […]

ОРЛ хирург-фаринголаринголог
Ортопед-хирург

Образование   ОСМУ „Д-р Јован Калаузи” – Битола, Северна Македонија Септември 1991 – јуни 1995 (Медицински техничар) Универзитет за медицина и фармација „Керол Давила“ – Букурешт , Романија Октомври 1997 – септември 2003 (Доктор по медицина) Универзитет „Св. Кирил и […]

Кардиоваскуларен хирург
Кардиохирург
Пластичен хирург
Детски хирург

Радиологија

Радиодијагностичар, Шеф на оддел

Работно искуство   Здравствен Дом Скопје Клиника за радиологија Скопје Ре-Медика Скопје Стручни вештини Специјалист во областа на интервентни радиолошки процедури-биопсии под контрола на ултразвик на дојка, тироидна и плувачни жлезди, врат, мускулоскелетен систем, како и на сите УЗ достапни […]

Радиодијагностичар
Радиодијагностичар

Работно искуство Општ лекар во Брза помош и општа амбуланта во Велес (1993 – 2000) Специјалист радиолог. Одделение за радиологија во Општа болница Велес (2004 – 2023) Специјалист радиолог. Ре-Mедикa, Скопје (2023 – денес) Образование Медицински факултет УКИМ Скопје, доктор […]

Педијатрија и неонатологија

Педијатар-неонатолог, Шеф на оддел
Педијатар-неонатолог

ПРИМА-МЕД

Директор ПЗУ ПРИМА-МЕД
Општа медицина

Работно искуство Превентива – Поликлиника Чаир, јуни 2021- декември 2021 ПЗУ Св. Наум, април 2022 – август 2022 ПЗУ ПРИМА-МЕД, Ре-Медика февруари, 2023 – денес Образование СМУГС Д-р Панче Карѓозов – Медицинска сестра техничар Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински […]

Општа медицина

Работно искуство ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје”- Поликлиника Ченто (2020) ПЗУ Еуроиталиа Општа Болница во Скопје ( 2021-2022 ) Приватна здравствена установа – ординација по општа медицина ДЕКСИОН МЕД Скопје (2023) ПЗУ Прима-мед Скопје ( 2023 – денес) Стручни вештини […]

Специјалист по медицина на труд

Работно искуство ПЗУ Гинеко-медикус-Скопје – матичен лекар (2007-2011) ПЗУ Еуро-мед-Скопје – доктор по општа медицина (2012-2015) ПЗУ Прима-мед-Скопје, ПЗУ Ремедика – специјалист по медицина на труд (2015 – денес ) Образование Медицински Факултет Скопје -Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”- дипломиран […]

Консултанти на РЕ-МЕДИКА

Тораковаскуларна хиругија

Торакален-хирур
Торакален-хирур

Неврохирургија

Неврохирург

Урологија

Детска хирургија

Детски хирург

Гинекологија

Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер
Гинеколог-акушер

Педијатрија

Субспец. по педијатриска нефрологија
Педијатар-пулмоалерголог

Работно искуство   Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле ПЗУ Ре-Медика Скопје Образование Медицински факултет, Специјализација Педијатрија Одбрана на јавен труд, титула магистер, Медицински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Метидиј“,Скопје Дополнителна едукација Едномесечен престој во Универзитетската клиника „Capa Cerrapasha” […]

Субспец. по детска ендокринологија и генетика
Педијатар-кардиолог

Пластична хирургија

Пластичен хирург
Пластичен хирург
Пластичен хирург

Интерна медицина

Ревматологија

Пулмологија

Нефрологија

en_USEnglish