Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

ПЗУ РЕ-МЕДИКА СТРУМИЦА – РЕ-МЕДИКА

РЕ-МЕДИКА СТРУМИЦА

Од областата на Радиодијагностиката во Ре-Медика Струмица се прават следниве прегледи:


  • Ултразвучен преглед на дојка

  • Ултразвучен преглед на тиреоидна жлезда

  • Ултразвучен преглед на абдомен

  • Ултразвучен преглед на тестиси и простата

  • Мамогрфија

  • Класична радиологија (Ртг графија на бели дробови, телекордис, нативна на абдомен и уринарен тракт, Ртг на скелет)

  • Интравенска урографија – Цитолошка анализа на секрет од дојка

Најново во Ре-Медика, нова дијагностичка метода – Магнетна Резонанса на цело тело.

Во Ре-Медика Струмица работат и специјалисти од областа на педијатријата, ортопедија, гинекологија и акушерство, дерматовенатологија, оториноларингологија, детска психиатрија и хирургија.

Во Ре-Медика Струмица работи лабараторија за основни анализи.

ИНФОРМАЦИИ на телефоните за контакт 034 33 44 55 и мобилен број 072 443 855.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ПЗУ СТРУМИЦА

Клинички преглед со ултразвучен преглед (ехо) на дојки
Ултразвучен преглед на дојки
Консултативен со клинички преглед на дојки
УЗ преглед (ехо) на гл. Тиреоидеа
УЗ преглед (ехо) на абдомен
Клинички со УЗ преглед (ехо) на тестиси
УЗ преглед (ехо) на УТ со простата
Мамографија / Mammography
УЗ преглед со мамографија (пакет)
Нативна на абдомен
Нативна на УТ
РТГ на бели дробови
Телекордис
Краниограм
РТГ на носни коски
РТГ на параназални синуси
РТГ на мастоиди (Shiller)
РТГ на мандибула
РТГ на темп. манибу зглоб
РТГ на граден кош
РТГ на цервикален рбет
РТГ на ТХ рбет
РТГ на Л-С рбет
РТГ на стерноклавикуларен зг.
РТГ на клавикула
РТГ на карлица со колкови
РТГ на колено
РТГ на подколеница
РТГ на скочен зглоб
РТГ на стопало
РТГ на прст
РТГ на рамен појас
РТГ на лакотен зглоб
РТГ на рачен зглоб
РТГ на шака
РТГ на надлактица
РТГ на подлактица
РТГ на стернум
РТГ на ОС кокцигис
РТГ на скелет
ИВ урографија
ПАКЕТ УЗ преглед на абдомен + УЗ преглед на тироидеа
УЗ преглед на абдомен – контрола
Општ клинички преглед, здравствен совет, консултација
Општ здравствен совет со консултација
Размаска на секрет со цитологија
УЗ преглед на вратна регија
УЗ преглед на мали партии
УЗ преглед на абдомен, УЗ преглед на дојки со УЗ преглед на гландула тироидеа
Редуцирана мамографија
Мамографија после мастектомија
Магнетна резонанца на цело тело