Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје
Д-р Емилија Христовска
Специјалист по медицина на труд
070707
Закажи преглед
Ние сме тука за тебе

Закажи преглед

Ре-Медика е современа и модерна приватна болница. Основана е на 7 април 2005 година, по светски стандарди, за прв пат имплементирани во една општа болница на нашите простори.

Стручниот тим на Ре-Медика пружа медицински услуги според најсовремените протоколи во лекувањето на пациентите. Медицинскиот тимо во болницата е со напредни вештини во третманот и дијагностицирањето на состојбите, секој во своите области. Неговите членови се пријатни, сочувствителни и со добар однос кон пациентите, за време на престојот и надвор од него. Ре-Медика има развиен систем на континуираната едукација, а тоа е едно од врвните начела во нашата болница. Болница се има изградено како фамилијарна болница во која грижата за пациентите не се состои само во делот на изведувањето на интервенциите или дијагностиката.

Специјалност Специјалист по медицина на труд
Образование Медицински Факултет Скопје -Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”- дипломиран доктор по општа медицина

Работно искуство

Образование

Стручни вештини

Дополнителна едукација

Членство

Публикации

Сертификати

 • Активно учевство на Втор македонски конгрес за медицина на труд со мегународно учевство-Скопје, Р.Македонија 2016
 • TUV Nord Akademie- Внатрешен ревизор на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа, 2017
 • Втор научен симпозиум „Денови на превентивна медицина”- Охрид, Р.Македонија 2017
 • Симпозиум „Денови на превентивна медицина  во РМ 2018” со мегународно учевство-Струга, Р.Македонија 2018
 • (ИМТ/МЗМТ) „Превенција на мускуло-скелетни болести во врска со работата“, 2018/2019
 • (ИМТ/МЗМТ) „Менаџмент на стресот поврзан со работата“, 2018
 • (ИМТ) „Климатските промени, екстремните температури и здравјето на работниците“, 2019
 • (СКМ/МЗЗПР) „Управување со опасни супстанци“, 2019
 • Четврт научен симпозиум „Денови на превентивна медицина на РМ-2019”, Струга, РМ, 2019
 • Македонско здружение за медицина на труд „Професионални алергии”, 2019
 • (ИЈЗ/МЗЗПР) -Ковид-19:Нова методологија за проценка на ризик на работното место и оценка на работната способност, 2020
 • ИМТ ,,Здравје и безбедност на работа кај здравствени работници на вакциналните пунктови во РСМ”, 2022
 • ИМТ „Промоција на вакцинација и здравје и безбедност на работа на здравствените работници во РСМ”, 2022
 • (ЗЛОМ-СМ)  5ти Конгрес- Хронични незаразни заболувања во Постковид пандемија и 25-ти Симпозиум со меѓународно учество- Ургентни состојби во семејна медицина-Скопје, 2023
 • ИМТ-,,Здравје и безбедност при работа и промоција на вакцинација кај здравствените работници во Р.Северна Македонија”, 2023
 • МЛД-Прв интернационален конгрес приказ на случај, 2023
 • Здружение на специјалисти по семејна медицина ,,Витамин Д – дефицит и здравствени придобивки, 2023

Странски јазици

en_USEnglish