Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА

На Оддел за невропсихијатрија се вршат прегледи, консултации и лекување на болести и состојби од областа на неврологијата и психијатрија.

Одделот располага со најмодерна и софистицирана опрема за дијагностицирање и следење на болести на централниот и периферниот нервен систем

ЕЕГ- електроенцефалографија

ЕМГ -електромиографија

ЕП-евоцирани потенцијали

ТДС ,ЕТКД-транскранијална и екстракранијална колор Доплер сонографија.

На оделот се третираат невролошки болести и состојби како:

Покрај невролошки преглед  постои  и можност за коментирање на КТ слики на мозок, рбетен столб, КТ ангиографија.

Се вршат консултативни прегледи, како и систематски прегледи

 • Анксиозни состојби
 • Панични напади
 • Анксиозно депресивни состојби
 • Депресија
 • Фобии
 • Опсесивно компулсивен синдром-ОКП
 • Пост трауматско стресно  пореметување-ПТСП и сите други стресни состојби
 • Афективно пореметување, психотични состојби
 • Пореметување во исхрана-анорексија и булимија
 • Проценка   и терапија на дементни состојби
 • Развојни и инволутивни пореметувања и состојби
 • Пореметување на спиење
 • Соматоформни пореметувања(психосоматски пречки),конверзивни пореметувања,хипохондија..
 • Пореметување во комуникација, внимание и однесување.

На оделот се  врши психијатриска експлорација и проценка на психичкиот статус

При тоа се користи индувидуална психотерапија, кратка психотерапија, советување, техники за релаксација и други психотераписки методи.

Третманот е индивидуален трае 45 минути и е со закажување

Оделот за невропсихијатрија и неврологија го водат:

 • Д-р Бјанка Чачев Спанческа, невропсихијатар
 • Д-р Горан Колевски, невролог
en_USEnglish