Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје
Даниела Христов
Сениор ембриолог, Раководител на ИВФ лабораторија
Закажи преглед
Ние сме тука за тебе

Закажи преглед

Ре-Медика е современа и модерна приватна болница. Основана е на 7 април 2005 година, по светски стандарди, за прв пат имплементирани во една општа болница на нашите простори.

Стручниот тим на Ре-Медика пружа медицински услуги според најсовремените протоколи во лекувањето на пациентите. Медицинскиот тимо во болницата е со напредни вештини во третманот и дијагностицирањето на состојбите, секој во своите области. Неговите членови се пријатни, сочувствителни и со добар однос кон пациентите, за време на престојот и надвор од него. Ре-Медика има развиен систем на континуираната едукација, а тоа е едно од врвните начела во нашата болница. Болница се има изградено како фамилијарна болница во која грижата за пациентите не се состои само во делот на изведувањето на интервенциите или дијагностиката.

Специјалност Сениор ембриолог, Раководител на ИВФ лабораторија
Образование Биолошки факултет- Универзитет „Св. Климент Охридски“ , Софија , Р. Бугарија

Работно искуство

Дополнително образование

Сертификати

Членство

Странски јазици

Стручни вештини

 • Изолација на ДНА/РНА од биолошки материјал
 • Протеински методи за хемоглобинолошки анализи (ХПЛЦ, алкална денатурација, колонска хроматографија)
 • Полимеразна верижна реакција (PCR) и електрофореза на агарозен гел
 • SNaPshot
 • Работа со ABI Prism 3130, 3500, 7500 Real-Time PCR System генетски анализатори
 • Секвенционирање
 • Спермограм(концентрација , подвижност и морфологија на сперматозоиди)
 • Тестикуларна биопсија (детекција и криопрезервација на тестикуларно ткиво)
 • Криопрезервација на ејакулат
 • Припрема на семенски материјал за интраутерина инсеминација
 • Припрема на семенски материјал за ИВФ процедура
 • Детекција, колектирање и почетно култивирање на СОС (Cumulus oocyte complex)
 • Денудација на ооцити
 • Интрацитоплазматско оплодување со еден сперматозоид
 • Класично Ин витро оплодување
 • Проверка на фертилизација и ПН оцена
 • Евалуација на ембриони (втор ден)
 • Евалуација на ембриони (трет ден)
 • Евалуација на бластоцисти (петти ден)
 • Трансфер на ембрион
 • Одмрзнување на ооцити и ембриони
 • Криопрезервација на ооцити и ембриони
 • Ласерско истенчување на зоната на ембрионот- Laser assisted hatching
 • Неинвазивно предимплантациона генетска анализа на ембриониза аномалии- Ni-PGT-A
en_USEnglish