Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Информации од јавен карактер - РЕ-МЕДИКА

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

 

Марија Антевска

Телефон: 078/497-490

e-mail: marija.antevska@remedika.com.mk, pravnasluzba@remedika.com.mk

Жана Митева

Телефон: 072/443-217

e-mail: zhmiteva@remedika.com.mk, pravnasluzba@remedika.com.mk