Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Зоран Јовановскигинеколог-акушер – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Зоран Јовановски
Квалификации
 • Доктор по Медицина
 • Специјалист гинеколог - акушер
 • Постдипломски студии на медицински факултет
Е-маил zjovanovski@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
 • Француски
 • Српско - Хрватски
Членство во професионални асоциации
 • Македонско Лекарско Друштво
 • Македонско здружение за цервикален канцер
 • Бугарска асоцијација за минимално инвазивна хирургија во гинекологијата

Работно искуство

ПЗУ Ре-Медика

Специјална болница за белодробни заболувања Јасеново, Велес

ПЗУ Неуромедика

Американска хуманитарна организација International rescue committee (медицинска заштита на пациенти-бегалци од Косово)

Завод за лица со специјални потреби, Демир Капија

Амбуланта за внатрешно раселени лица во Арачиново, веднаш по воен конфликт

Едномесечна обука за итни состојби во јавно здравство во Момбаса, Африка

Ноќна служба при здравствен дом, Скопје

Образование

Медицински факултет Скопје, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј”
Постдипломски студии

Медицински факултет Скопје, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј”
Специјалист гинеколог - акушер

Медицински факултет Скопје, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј”
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

 • Усовршување на Клиника за гинекологија и акушерство во Љубљана, Словенија

 • Ендоскопски тренинг центар во Плевен, Бугарија

 • Office hysteroscopy, Лондон

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.