Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ – РЕ-МЕДИКА

Во Готово

Во нашата болница секогаш можете да платите во готово.

Со Фактура

Постои можност за плаќање по фактура, пред пациентот да ја напушти болницата.

Со Кредитна Картичка

VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS и DINERS.

Преку Банка

Во продолжение можете да прочитате повеќе информации за Capital Bank и Kreddy.

Преку Осигурителна Компанија

Во продолжение можете да ги погледните сите осигурителни компании со кои соработуваме.

БАНКИ

Карактеристики на кредитот:
– Максимален износ: до 150.000 денари
– Рок на отплата: до 24 месеци
– Таргет група: вработени на определено и неопределено и пензионери до 73 год. возраст
– Документација: лична карта/пасош (банката има право да побара извод од трс или пензиски чек)
– Аплицирање: директно на наплатните пунктови во болницата, одобрувањето е веднаш!
– Информации на тел: 078/489-425 или 076/458-673

Карактеристики на кредитот Kreddy од ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје:
– Максимален износ: од 3.000 до 180.000 денари
– Рок на отплата: од 12 до 36 месеци
– Таргет група: вработени на определено и неопределено работно време и пензионери до 75 год. возраст
– Потребна документација: валидна лична карта /пасош (финансиското друштво има право на сопствена проценка по потреба да побара извод од трансакциска сметка / пензиски чек, потврда за работен однос или административна забрана)
– Аплицирање: директно на наплатните пунктови во болницата Ремедика, а одобрувањето е веднаш!
– Информации на тел: 02 / 323 8888 и преку порака на Вибер 071 430 586

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

VANBREDA – Белгија 
Договор за болничко и амбулантско лекување

IILYRIA – Косово 
Договор за болничко лекување

DARDANIA – Косово 
Договор за болничко лекување

GMC – Франција
Договор за болничко и амбулантско лекување

CIGNA – САД
Договор за болничко и амбулантско лекување

SIGMA – Косово (Vienna Insurance Group)
Договор за болничко и амбулантско лекување

 

GBG – САД 
Договор за болничко и амбулантско лекување

TRICARE – САД 
Договор за болничко и амбулантско лекување

Thomas Miller Claims Management Ltd
is a limited company whose registered address is 90 Fenchurch St, London, EC3M 4ST

AP COMPANY, AETNA, ALLIANZ, SOS INTERNATIONAL-DENMARK, Geo-Blue –hthworldwide

Во Р.Македонија
1. Еуролинк
2. Винер осигурување
3. Триглав осигурување
4. Уника осигурување
5. Халк осигурување
6. CROATIA осигурување/неживот
7. Сава осигурување
8. Осигурување МАКЕДОНИЈА  – Виена Иншуренс Груп

Задолжителна комуникација на следниве маил адреси: bills@remedika.com.mk, fakturi@remedika.com.mk, за добивање на Гаранција за секоја медицинска услуга, пред да се закажи, со цел навремено добивање и потврдување на трошоците за истите. Во секој друг случај, кога немаме Гаранција од соодветната Осигурителна компанија, трошоците се на Ваша сметка, па потоa ќе извршите рефундирање на потрошените средства во Вашата осигурителна компанија.

Лице за комуникација
Ивана Шикмановиќ
02 2603 127
072 443 582