Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Проф. д-р Зоранчо Петановскигинеколог-акушер, шеф на ИВФ – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Проф. Д-р Зоранчо Петановски
Квалификации
 • Доктор по медицина
 • Специјализација - гинекологија и акушерство
Е-маил zpetanovski@yahoo.com
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
 • Национален репрезент за ИВФ од Македонија во Европското друштво за хумана репродукција и ембриологија
 • Македонско Лекарско Друштво

Работно искуство

Оснивач и одговорен – Центар за ин витро фертилизација Ре-Медика, Скопје

Член на Државната комисија за БПО (биопотопогнато оплодување)

Заменик директор СБГА - Чаир

Одговорен на центарот за асистирана репродукција – СБГА – Чаир

Специјална болница за гинекологија и акушерство - Чаир, Скопје

Специјална болница за белодробни заболувања – Отешево

Образование

Образовна институција
Специјализација - гинекологија и акушерство

Образовна институција
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

 • 2014 – Доцент – Медицински факултет – Универзиртет „Гоце Делчев“ Штип, Република Македонија

 • 2013 – Доктор на Медицински науки – Медицински Факултет, Универзитет во Крагујевац, Република Србија

 • 2003 – Примариус – Министерство за здравство на Република Македонија

 • 2000-2003 – Центар за ин витро фертилизација “ISCARE”– Прага

 • 1996 – Cornell medical school – Salzburg

 • 1994 – Прва Балканска школа за ултразвук – Охрид

 • 1988 – 1993 – Специјализација – Гинекологија и акушерство – ГАК; Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 • 1978 – 1984 – Медицински факултет; Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 • 1978 – Општа гимназија – Битола

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.