Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Проф д-р Мирјана Кочоваспец. педијатар, субспец. по детска ендокринологија, субспец. за медицинска генетика – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Проф д-р Мирјана Кочова
Квалификации
 • Доктор по општа медицина
 • Специјалист педијатар
 • Субспецијалист по детска ендокринологија
 • Субспецијалист за медицинска генетика
Е-маил mirjanakocova@yahoo.com
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
 • Српски
Членство во професионални асоциации
 • Македонско Лекарско Друштво
 • Лекарска комора на РМ
 • Педијтриско здружение на МКД
 • Научно здружение за дијабетес на МКД
 • Европско здружение за педијатриска ендокринологија
 • ЕНДО (Америчко здружение за ендокриинологија)
 • Интернационално здружение за дијабетес кај деца и адолесценти
 • Меѓународна Хвидоере истражувачка група за детски дијабетес
 • Европско здружение за хумана генетика

Работно искуство

Приватна општа болница РЕ-МЕДИКА, Скопје

Раководител на Оддел за Ендокринологија и генетика со Генетска лабораторија

Клиника за детски болести- Скопје, Оддел за Ендокринологија и генетика

Директор на Клиниката за детски болести

Директор на Клиниката за детски болести

Професор по педијатрија и генетика

Образование

Обрзовна институција

Обрзовна институција

Обрзовна институција

Дополнителна едукација


 • Специјализација по педијатрија Медицински Факултет, Скопје

 • Субспецијализација по детска ендокринологија Медицински факултет, Скопје

 • Субспецијализација по медицинска генетика Медицински факултет, Белград

 • 1980 – Стипендист на Финска влада, Childrens Hospital of Helsinki, ментор Prof Perheentupa

 • 1981-82 Roswell Park Memorial Hospital, Buffalo, New-York, Fulbright-ова стипендија во област генетика, ментор Prof Avery Sandberg

 • 1991-1994 Childrens’ Hospital of Pittsburgh, PA, ендокринолошки болести и нивна дијагноза-ментори Prof Dr Alllan Drash и Massimo Trucco

 • Предавач и упчесник на бројни меѓународни семинари, конгреси и работилници

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.