Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Проф. д-р Ацо Димовдетски хирург, шеф на хирургија – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Проф. Д-р Ацо Димов
Квалификации
  • Доктор по медицина
  • Специјализација - општа и детска хирургија
Е-маил adimov50@yahoo.com
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво
  • Здружение на детски хирурзи

Работно искуство

Детски хирург

Образование

Обрзовна институција
Специјализација - општа и детска хирургија

Обрзовна институција
Доктор по медицина, доктор на медицински науки и професор по детска хирургија

Дополнителна едукација

  • Работилница кај проф. д-р Алберто Пена за хируршко решавање на аноректални аномалии

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.