Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

М-р Сци. Д-р Горан Колевскиневролог - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме М-р Сци. Д-р Горан Колевски, невролог
Квалификации
 • Доктор по медицина
 • Специјалист по неврологија
 • Субспецијалист по васкуларна неврологија
Е-маил gogomk@hotmail.com
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
 • Француски
 • Италијански
Членство во професионални асоциации
 • Македонско Лекарско Друштво - Здружение на невролози на Македонија
 • Лекарска комора на РМ
 • European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
 • World Federation of Neurology
 • Стручен рецензент во списанието "Macedonian Journal of Medical Sciences"

Работно искуство

Универзитетска Клиника за неврологија, Клинички центар - Скопје (Оддел за Ургентна неврологија / Цереброваскуларни болести)

Образование

Доктор по Медицина

Специјалист по неврологија

Магистер на медицински науки

Дополнителна едукација


 • 2004 – Едукација по Невросонологија – Универзитетска клиника за неврологија, Грац, Австрија

 • 2013 – Clinical observership at Los Angeles UCLA David Geffen School of Medicine, Rоnald Reagan Medical Centar, Clinic of Neurology, Stroke Center, USA

 • 2014 – Observership at Department of biomedical imaging at Medical University of Vienna-AKH, Австрија

 • 2015 – Education for Multimodal Brain CT Imaging in Stroke patients; Institute for Diagnostic radiology and Neuroradiology- Medical University , Greifswald, Германија

Клинички интерес


 • Цереброваскуларни болести

 • Ургентна неврологија

 • Невросонологија – eдукатор за екстракранијална и транскранијална сонографија

 • Неврорадиологија

 • Деменција

 • Општа неврологија

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.