Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Маргарита Ловач Чепјуноска анестезиолог – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Маргарита Ловач-Чепујноска
Квалификации
  • Специјалист по анестезија и реанимација
Е-маил margarita.lc@gmail.com
Познавање на странски јазик
  • Англиски јазик
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво
  • Лекарска комора на РМ
  • ЗЛАРИЛ

Работно искуство

Специјална болница за гинекологија и акушерство – Чаир

Универзитетска клиника за анестезија реанимација и интензивно лекување

Приватна општа болница Ремедика

Клиничка болница Аџибадем Систина

Приватна општа болница Ремедика

Клинички интерес

Анестезија и Интензивно лекување

Дополнителна едукација

  • 2016 – Докторска дисертација на тема : Компаративне студија на континуирана наспроти пациент-контролирана епидурална аналгезија за породување

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.