Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Виолета Јаниќ Христоваинтернист-гастроентерохепатолог - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Виолета Јаниќ Христова
Квалификации
 • Доктор по општа медицина
 • Специјализација - Интерна медицина
 • Субспецијализација - гастроентерохепатологија
Е-маил  vjanik@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
 • Англиски
 • Српски
 • Француски-пасивно
Членство во професионални асоциации
 • Македонско Лекарско Друштво
 • Лекарска комора на Македонија
 • Здружение на интернисти
 • Македонско здружение за гастроентерохепатолози

Работно искуство

ПЗУ Ре-Медика Скопје

ПЗУ Еховита Скопје

Образование

Образовна институција
Субспецијализација - гастроентерохепатологија

Образовна институција
Специјализација - Интерна медицина

Образовна институција
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

 • Редовно учество на бројни домашни и интернационални конгреси и работилници

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.