Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Павлина Герасимова Тиквешанскатрансфузиолог - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Павлина Герасимова Тиквешанска
Квалификации
 • Доктор по општа медицина
 • Специјалист трансфузиолог
Е-маил pgerasimova@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
 • Француски
 • Италијански
Членство во професионални асоциации

Работно искуство

Клиничка Болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА, Скопје

ПЗУ Д-Р Павлина Герасимова, Скопје

Национален Координатор за Македонија на Француско - Македонски Проект за реорганизација на трансфузиолошката служба во Македонија

Раководител на Одделението

Претседател на Управен Одбор на ИТМ, Скопје

Одделение за аферези и серуми

Одделение за имунохематологија - Институт за Трансфузиона Медицина, Скопје

Оделение за конзервација на крв - Институт за Трансфузиона Медицина. Скопје

Овластен доктор на Амбасада на Република Франција во Република Македонија

Образование

Специјалистички испит

Специјализација по трансфузиологија

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Р Македонија - Медицински факултет
Диплома

Дополнителна едукација


 • 2008 год. – Претставник од Македонија на ЕSТМ Round Table во Скопје

 • 2007 год. – Aусна презентација во Тур, Франција

 • 2006 год. – Усна презентација во Белград

 • 2000 год. – Учесник на конгреси од област на трансфузиона медицина: постер презентација во Париз

 • 2006 год. – Еден месец едукација и пракса во Оделение за клеточна, ткивна и генетска терапија во Безансон, Франција

 • 2005 год. – Едукација и тренинг за аферези во Gambro Аpheresis School во Белград

 • 2000 год. – Учесник во Едукативен курс на ЕСТМ Кастеланца, Италија

 • 1998 год. – Eдукација и тренинг за работа со клеточен сепаратор BAXTER CS 3000 Plus во Љубљана, Словенија

 • 1997 год. – Париз-Франција за Превод и параметрирање на експертски софтвер за работа во трансфузиолошки служби PROGESSA од MAK-SYSTEM

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.