Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

М-р д-р Наташа Теовска Митревскадерматовенеролог - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме М-р Наташа Теовска Митревска
Квалификации
  • Доктор по медицина
  • Специјализација – дерматовенеролог
  • Магистер по јавно здравство
  • Во тек одбрана на докторска дисертација од областа на клиничка медицина
Е-маил nteovska@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски

Работно искуство

Приватна општа болница РЕ-МЕДИКА, Скопје

Интердеко ДООЕЛ

Образование

Дополнителна едукација

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.