Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Лилјана Брајевиќопшта хирургија – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Лилјана Брајевиќ
Квалификации
  • Доктор по општа медицина
  • Специјалист по општа хирургија
Е-маил stojanovska_liljana@yahoo.com
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски
  • Германски
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво
  • Здружение на хирурзи во Македонија

Работно искуство

ПЗУ РЕ-МЕДИКА, Скопје

Клиника за дигестивна хирургија

ПЗУ Лавита Скопје

Образование

Обрзовна институција
Специјалиација по општа хирургија

Медицински факултет - Скопје
Доктор по општа медицина

Дополнителна едукација


  • Лапароскопска хирургија -Нови Сад

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.