Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Лидија Палановаинтернист - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Лидија Паланова
Квалификации
  • Доктор по медицина
  • Специјализацијапо интерна медицина
Е-маил lpalanova@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво
  • Лекарска Комора на Македонија
  • МЕКАРД (мак.здужение на кардиолози)
  • ЕСКАРДИО (европско акрдиолошко здужение)

Работно искуство

ПЗУ Ре-Медика

8ми Септември

Образование

Образовна институција
Специјализацијапо интерна медицина

Образовна институција
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.