Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Јован Ефремовскигинеколог-акушер, шеф на родни сали – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Јован Ефремовски
Квалификации
  • Доктор по Медицина
  • Специјализација - специјалист акушер - гинеколог
Е-маил jefremovski@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво

Работно искуство

ПЗУ Ре-Медика

Спацијална болница по гинекологија и акушерство, Чаир, Скопје

Здравствен дом Кратово - лекар по општа пракса

Образование

Образовна институција
Специјализација - специјалист акушер - гинеколог

Образовна институција
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.