Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Емилија Петановска Костовагинеколог – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Емилија Петановска Костова
Квалификации
  • Доктор специјалист по гинекологија и акушерство
Е-маил petanovskaemilija@yahoo.com
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво
  • Лекарска комора на РМ
  • Member of ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology
Клинички интереси
  • Асистирана хумана репродукција
  • Гинеколошко акушерска дијагностика

Работно искуство

Медицински претставник во фармацевтска компанија

Образование

Дополнителна едукација

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.