Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Емилија Христовска медицина на труд – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Емилија Христовска
Квалификации
 • Доктор по медицина
 • Специјалист по медицина на труд
Е-маил ehristovska@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
 • Македонско Лекарско Друштво
 • Македонско здружение за медицина на труд
 • Лекарска комора на РМ

Работно искуство

ПЗУ ПРИМАМЕД-Скопје - Специјалист по медицина на труд

ПЗУ Еуромед-Скопје - доктор на медицина

ПЗУ Гинеко-Медикус Скопје - матичен лекар

НВО ХЕПТА - волонтер

Образование

Медицински факултет Скопје, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј”
Специјализација - Специјалист по медицина на труд

Медицински факултет Скопје, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј”
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

 • Сертификат за Интерен Аудитор-2017

 • TUV NORD Akademie, Certificate –Internal Auditor of Occupational Health and Management System (BS OHSAS 10881: 2007)

 • Оценка на здравствена состојба и работна способност кај вработени во нафтена индустрија”-Медицински факултет Скопје 2015 г.

 • Мегународна класификација на професионални болести и повредите на работа-Институт за јавно здравје на РМ 2015г.

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.