Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Елизабета Бабушкурадиодијагностичар-субспец. по мама дијагностика - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Елизабета Бабушку
Квалификации
  • Доктор по медицина
  • Специјализација Субспецијалист за мама дијагностика
Е-маил ebabusku@remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
  • Aнглиски
Членство во професионални асоциации
  • Македонско Лекарско Друштво
  • Здружение на радиолози на македонија

Работно искуство

Специјалист - субспецијалист за радиодијагностика

Образование

Образовна иснституција
Специјализација - Субспецијалист за мама дијагностика

Образовна иснституција
Доктор по медицина

Дополнителна едукација

Закажете преглед кај овој доктор


    Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.