Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Д-р Афродита Стомнароска Јованоскигинеколог-акушер – РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Д-р Афродита Стомнароска Јованоски
Квалификации
 • Доктор по медицина
 • Специјалист акушер-гинеколог
Е-маил dr.stomnaroska@yahoo.com
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
 • Српско - Хрватски
 • Бугарски
Членство во професионални асоциации
 • Македонско Лекарско Друштво
 • ESGE - Еuropian Society for Gynecological Endoscopy
 • БАУАГ – Бугарска асоцијација по ултразвук по акушерство и гинекологија
 • Бугарски лекарски сојуз
 • FMF – Fetal Medicine Foundation, London UK

Работно искуство

ПЗУ Ре-Медика

МБАЛ - “Токуда – Софија“ и МЦ - ’’Св.Пантелејмон - Софија “

СБАЛАГ - “Мајчин Дом - Софија“

Образование

Медицински Универзитет Софија Р.БугаријаСпецијалист акушер-гинеколог

Медицински Универзитет Софија Р.БугаријаДоктор по медицина

Дополнителна едукација

 • CБАЛАГ – “Мајчин Дом – Софија“

 • ESGE – Рим, Италија

 • GESEA – Рим, Италија

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.