Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Даниела Христов дипл. молекуларен биолог-сениор ембриолог,одговорна на ИВФ лабораторија – РЕ-МЕДИКА