За првпат во нашата земја и единствено во Ре-Медика, интервенции со Лапароскопска радикална цистектомија и Лапароскопска PU пластика

За првпат во нашата земја и единствено во Ре-Медика, интервенции со Лапароскопска радикална цистектомија и Лапароскопска PU пластика

За прв пат во нашата земја и регионот, во Ре-Медика, направена е најкомплицираната лапароскопска уролошка операција, Радикална цистопростатектомија...повеќе