Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Нервопсихијатрија Archives - РЕ-МЕДИКА
  • БУРНАУТ СИНДРОМ епидемија на синдром на согорување од стрес на работа

    БУРНАУТ СИНДРОМ епидемија на синдром на согорување од стрес на работа

    Во современите услови на живот и работа, професионалниот стрес честопати може да доведе до состојба на т.н. согорување или бурнаут. Ова претставува општествен и професионален проблем, кој долгорочно влијае на психофизичкото здравје на работникот, на резултатите од неговата работа, мотивација, но и на животот воопшто. Овој синдром е толку чест што Светската здравствена организација уштеповеќе
  • Анксиозноста треба да се третира навреме

    Анксиозноста треба да се третира навреме

    Пациентите често се жалат и на варијација на тешкотии од физичка природа – замор, главоболки, гадење, повраќање, тресење на рацете и нозете, напнатост и стегање на мускулатурата, болки во мускулите, тешкотии при голтање и дишење, намалена концентрација, тресење, иритабилност, агитираност, препотување, немир, несоница, топли бранови, чешање, тешкотии да се контролира анксиозноста. Ако овие симптоми сеповеќе