ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТОТ ЗА ОСТАВАЊЕ ПРИМЕРОК ЗА МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА

ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТОТ ЗА ОСТАВАЊЕ ПРИМЕРОК ЗА МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА

Доколку сакаме точни и прецизни резултати од микробиолошките испитувања, тогаш мора да имаме сериозна подготовка на пациентот за земање примерок, прецизно земање на материјалот за испитување, негово правилно доставување до лабораторија и стручно постапување со него по приемот, вели Доц. д-р Снежана Ивиќ- Колевска, микробиолог. Подготовката на пациентите за земањe примерок за микро- биолошко испитувањеповеќе