Shqip
Отсек за мамодијагностика

Болести на дојка

РЕ-МЕДИКА Тетово

Адреса: Ул. Брака Миладинови бр.149

Телефон: 044 346 100


• Преглед и целосна дијагностичка постапка во иследувањето на болестите на дојките

• Систематски превентивни прегледи на дојките

• Ултразвучна дијагностика со најсовремен У3 апарат со висока резолуција

• Мамографија со современ мамограф

• Комплетна предоперативна дијагностика и припрема на пациенти со болести на дојка

Др. Драга Трпеска
спец. радиодијагностичар
email: dtrpeska@remedika.com.mk

044 346 100