ShqipПоликлиника Ре-Mедика во СТРУМИЦА

Адреса: Ул. Братство единство бр.29

Телефон:

034 334 455
072 443 855
075 443 141
• Дијагностичка амбуланта за на болестите на дојка (ултразвук и мамографија)

• Класична радиологија

• Педијатриска амбуланта

• Хируршка амбуланта(урологија, ортопедија, орл,општа хирургија)

• Гинеколошка амбуланта

• Дерматовенеролошка амбуланта

• Лабораторија

Во поликлиника Ре- медика- Струмица , се вршат и други специјалистички прегледи од страна на доктори специјалисти од ПЗУ Ре-медика.

Др. Борка Грнчарова
спец .радиодијагностичар
email: bgrncarova@remedika.com.mk

034 334 455