Shqip
Адреса :
16.та македонска Бригада број 18,
1000 Скопје,
Република Македонија
РЕ-МЕДИКА ИНФО ЦЕНТРИ
РЕ-МЕДИКА ЦЕНТРАЛА
РЕ-МЕДИКА ФАКС
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
ИН ВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЈА
НЕОНАТОЛОГИЈА И ПЕДИЈАТРИЈА
ХИРУРГИЈА
АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА
ДИЈАГНОСТИКА
ДИЈАГНОСТИЧКА АМБУЛАНТА
РАДИОЛОГИЈА
ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ЗАКАЖУВАЊЕ НА ГИНЕКОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ПРИМА –МЕД
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЗАКАЖУВАЊА ЗА АМЕРИКАНСКИ ВИЗИ
РЕ-МЕДИКА  ВО ТЕТОВО
РЕ-МЕДИКА  ВО СТРУМИЦА
РЕ-МЕДИКА  КОСОВО - ИНФО
2 603 100; 2 603 101; 072 443 200;
2 603 122; 2 603 110;
2 603 103;
2 603 105;
2 603 100; 2 603 110;
2 603 132; 2 603 123; 2 603 145;
2 603 121;
2 603 131;
2 603 100;
2 603 146;
2 603 110; 2 603 254;
2 603 100; 072 443 496; 2 603 110;
2 603 100;
2 603 110;
2 603 252;
072 443 140 после 14 часот;
044 346 100; 072 443 830;
034 33 44 55; 072 443 855; 075 443 141;
0037744361943;
Е-адреса: info@remedika.com.mk
contact@remedika.com.mk