Ве молиме користете го овој број само за итен случај

072 443 200

×

Ве молиме користете го овој број само за итен случај

072 443 210

×

Ве молиме користете го овој број само за итен случај

02 2603 100

×
Shqip
Уролошките процедури кои се применуваат, во склоп на одделот за хирургија, се состојат од амбулантско - дијагностички и оперативни.

Амбулантата за урологија редовно е отворена за пациентите во тек на цела недела (претпладне) и вторник (попладне), каде се обавуваат консултативно дијагностички процедури:
Комплетен инфективен скрининг (уринокултура, спермокултура, уретрален брис, докажување на Chlamydia, HPV);
Скрининг на карцином на простата - одредување на туморски маркер PSA и Трансректален ултразвук на простата, со биопсија на простата (ТРУС - биопсија);
Урофлоуметрија;
Третман и дијагностика на еректилната дисфункцијач
Во соработка со одделот за инвитро фертилизација - дијагностика на стерилитет кај мажи;
Комплетна дијагностика на уринарната калкулоза;
Цистоскопија;
Поставување на уретерални и Ј-Ј сонди и бужирање, конзервативен третман на карцином на простата (антиандрогена терапија) и тумори на бешика (интравезикална инсталација на BCG и Mytomycin).
Академик Проф. д-р Живко Попов, уролог хирург

Д-р Златко Пендовски, уролог хирург

Проф. д-р Никола Новаковски, уролог хирург

Д-р Зоран Крстаноски, уролог хирург

Академик Проф. д-р Живко Попов
уролог хирург
email: zpopov@remedika.com.mk

Д-р Златко Пендовски
уролог хирург
email: zpendovski@remedika.com.mk

Проф. д-р Никола Новаковски
уролог хирург
email: info@remedika.com.mk

д-р Зоран Крстаноски
уролог хирург
email: info@remedika.com.mk
02 2603 100