Ве молиме користете го овој број само за итен случај

072 443 200

×
• Сите видови хернии

• Фимози

• Апендектомии и други болести во детската возраст

Контакт
072 443 496; 02 2603 100
email: epetrovska@remedika.com.mk