Shqip
Во склоп на приватната општа болница Ре-Медика од самиот почеток функционира и работи првото приватно хируршко одделение во Република Македонија.