English
Shqip

ПАРТНЕРИ

РЕВИТА

КВАЛИТЕТ

СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

ЦЕНОВНИК

КОМЕНТАРИ ОД ПАЦИЕНТИ

НОВОСТИ

КАДЕ СЕ НАОЃАМЕ

КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАЦИЈА

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ-Табло

МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Адреса :
16.та македонска Бригада број 18,
1000 Скопје,
Република Македонија

РЕ-МЕДИКА ИНФО ЦЕНТРИ: 2603 100; 2603 110;

РЕ-МЕДИКА ЦЕНТРАЛА: 072 443 200; 2603 122; 2603 101

РЕ-МЕДИКА ФАКС : 2603 103;

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО: 2603 105;

ИН ВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЈА: 2603 100; 2603 110;

НЕОНАТОЛОГИЈА И ПЕДИЈАТРИЈА: 2603 132; 2603 123;

2603 145;

ХИРУРГИЈА: 2603 121;

АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА: 2603 131;

ДИЈАГНОСТИКА: 2603 100;

ДИЈАГНОСТИЧКА АМБУЛАНТА: 2603 146;

РАДИОЛОГИЈА: 2603 110; 2603 254;

ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ: 2603 100;

072 443 496; 2603 110;

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ГИНЕКОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ: 2603 100;

ПРИМА–МЕД: 2603 110;

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ: 2603 252; 072 443 152

ЗАКАЖУВАЊА ЗА АМЕРИКАНСКИ ВИЗИ: 072 443 140

РЕ-МЕДИКА  - ТЕТОВО: 044 346 100; 072 443 830;

РЕ-МЕДИКА  - СТРУМИЦА: 034 334 455

РЕ-МЕДИКА  - КОСОВО: 0037744361943

П О Ч И Т У В А Н И

ВАШИТЕ НАЈМИЛИ ЗАСЛУЖУВААТ ВНИМАНИЕ И БЕЗБЕДНОСТ

За подетални информации обратете се на контакт тел:

Оддел за Гинекологија и Акушерство    2 603 105

Оддел за Хирургија                               2 603 220

www.remedika.com.mk
Е-адреса: info@remedika.com.mk