English
Shqip

КРВАРЕЊЕ ОД НОСОТ

 

ПРИМЕНА НА НАЈСОВРЕМЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН)

 

СИНУСОСКОПИЈА

 

ПРЕДНОСТИ НА ТОНЗИЛЕКТОМА СО ДИОДЕН ЛАСЕР НАСПРОТИ КЛАСИЧНА ТОНЗИЛЕКТОМИЈА

 

ТОНЗИЛЕКТОМИЈА СО ДИОДЕН ЛАСЕР

 

УПОТРЕБА НА CO2 ЛАСЕР ВО МИКРОХИРУРГИЈАТА НА КАРЦИНОМИ НА LARYNX

 

ШТО Е ЛАПАРОСКОПИЈА

 

КАЛКУЛОЗА НА ЖОЛЧНОТО КЕСЕ

 

ЕКСТРЕМНА ДЕБЕЛИНА (MORBID OBESITY) ЛАПАРАСКОПСКО ПОСТАВУВАЊЕ НА GASTRIC BANDING ХИРУРСКА НЕИНВАЗИВНА МЕТОДА ЗА СЛАБЕЕЊЕ

 

ЕКСТРЕМНА ДЕБЕЛИНА (MORBID OBESITY)- GASTRIC BANDING - ХИРУРШКА НЕИНВАЗИВНА МЕТОДА ЗА СЛАБЕЕЊЕ -

 

 

НОВИТЕТИ И ДИЛЕМИ ОКОЛУ

ХИРУРШКИОТ ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМОТ НА ДОЈКАТА

 

ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН НА ПРОШИРЕНИ ВЕНИ

 

ПРОШИРЕНИ ВЕНИ

 

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА КОРЕКЦИЈА НА “ВДЛАБНАТ ГРАДЕН КОШ”

 

НОВИТЕТИ И ДИЛЕМИ ОКОЛУ ХИРУРШКИОТ ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМОТ НА ДОЈКАТА

 

ЖЕНСКАТА ДОЈКА

 

ХОНДРОПАТИЈА – ХОНДРОМАЛАЦИЈА НА КОЛЕНИОТ ЗГЛОБ

 

ИНЕГАЛИТЕТ НА ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ

 

ПЕЏЕТОВА БОЛЕСТ

 

АРТРОСКОПИЈА НА ЗГЛОБОТ НА РАМОТО

 

ХАЛ - БЕЗБОЛНО ХИРУРШКО РЕШАВАЊЕ НА ХЕМОРОИДАЛНА БОЛЕСТ

 

 

 

 

РАК НА БЕЛИ ДРОБОВИ

 

ПРОБЛЕМОТ СО РАНАТА ДИЈАГНОЗА НА КАРЦИНОМОТ НА ПРОСТАТА- ПРИЧИНА

ЗА ЗГОЛЕМЕНАТА СМРТНОСТ КАЈ МАЖИТЕ

 

АВТОЛОГНА КОНДИЦИОНИРАНА ПЛАЗМА

 

ПРЕПОНСКИ ХЕРНИИ

 

ПАТЕЛОФЕМОРАЛНА АРТРОЗА

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЕДИЈАЛЕН ПАТЕЛОФЕМОРАЛЕН ЛИГАМЕНТ (MPFL) КАЈ НЕСТАБИЛНА ПАТЕЛА

 

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА НА ИНЦИЗИОНАЛНИТЕ КИЛИ (ВЕНТРАЛНИ КИЛИ)

 

АРТРОСКОПСКА ИЛИ ОТВОРЕНА ХИРУРШКА МЕТОДА КАЈ

РАМЕНАТА НЕСТАБИЛНОСТ